Polityka prywatności

1.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego justmade.pl (zwanego dalej Serwisem) prowadzonego przez Justynę Jemioło działającą pod firmą JUST made Justyna Jemioło (zwaną dalej Operatorem Serwisu).

2.
Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Justyna Jemioło, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JUST made Justyna Jemioło z siedzibą w Lusówku (62-080), ul. Przystaniowa 9, NIP: 779212016, REGON: 301955878.

3.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Operator Serwisu opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Operator Serwisu kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików „cookies” (patrz „Polityka cookies”).

6.
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7.
dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji umowy, dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10.
Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności Serwisu, które mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, rozwoju Serwisu albo ewentualnych zmian przepisów prawa, wydania orzeczeń sądowych lub decyzji organu administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Operator Serwisu będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały na stronie Serwisu.

11.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis justmade.pl. Strony te mogą posiadać własne regulaminy, polityki dotyczące prywatności oraz korzystania z plików cookies, z którymi Operator Serwisu zaleca się zapoznać.